Biuro Rachunkowe
Usługi Księgowe
Zamówienie
 1. Dom
 2. Bloga
 3. Oświadczenie dla osób fizycznych na Ukrainie

Oświadczenie dla osób fizycznych na Ukrainie

22.04.2024

Treść artykułu:

Wraz ze zmianą pór roku i nadejściem okresu wiosennego w wielu krajach rozpoczyna się okres składania deklaracji o dochodach. Ukraina nie jest wyjątkiem i do 1 maja deklarację muszą złożyć wszyscy obywatele posiadający dochody. Ale jak to się ma do inwestorów i dlaczego jest to dla nich ważne?

 1. Obowiązek złożenia oświadczenia
  Po pierwsze, oświadczenie o dochodach jest prawnym obowiązkiem obywateli Ukrainy, w tym inwestorów zarabiających w kraju. To nie tylko sposób na zapewnienie dyscypliny fiskalnej, ale także sposób na wsparcie programów społecznych i infrastrukturalnych zależnych od podatków.
 2. Przejrzystość inwestycji
  Drugim ważnym powodem jest zapewnienie przejrzystości w zakresie transakcji finansowych inwestorów. Złożenie oświadczenia o dochodach umożliwia władzom państwowym i inwestycyjnym kontrolę, jakie aktywa posiada inwestor i skąd pochodzi dochód.
 3. Wpływ na rynek
  Złożenie oświadczenia może mieć wpływ także na rynek finansowy. Inwestorzy o znacznych dochodach mogą wykorzystywać te informacje do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto może to wpłynąć na ogólne zaufanie do systemu finansowego kraju.
 4. Korzyści podatkowe
  Plusem jest to, że złożenie zeznania podatkowego może również pozwolić inwestorom na skorzystanie z różnych ulg podatkowych i ulg podatkowych zapewnianych przez rząd w celu zachęcenia do działalności inwestycyjnej.
 5. Promowanie rozwoju kraju
  Na koniec należy podkreślić, że inwestowanie na Ukrainie, łącznie ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia o dochodach, przyczynia się do rozwoju kraju. To nie tylko stymuluje wzrost gospodarczy, ale także sprzyja zaufaniu do systemu finansowego i efektywności rządu.
податкова декларація

Chcesz jak najszybciej zgłosić się do specjalisty?

Zostaw prośbę, a nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje
Konsultacja

Złożenie oświadczenia majątkowego i dochodowego jest jednym z ważnych aspektów dyscypliny fiskalnej w wielu krajach, w tym na Ukrainie. Kto jednak dokładnie powinien to zrobić i dlaczego jest to takie ważne? Przejdźmy do szczegółów.

 1. Osoby posiadające dochody
  Pierwszą kategorią osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia są osoby fizyczne uzyskujące dochody. Może to obejmować wynagrodzenia, dochody z działalności gospodarczej, odsetki od depozytów bankowych, dywidendy, wpływy ze sprzedaży nieruchomości i inne źródła dochodu.
 2. Właściciele nieruchomości
  Oświadczenie jest obowiązkowe również dla osób będących właścicielami nieruchomości. Mogą to być nieruchomości, pojazdy, papiery wartościowe, rachunki bankowe i inne aktywa. Nawet jeśli nieruchomość ta nie generuje dochodu, właściciele muszą to zadeklarować w oświadczeniu.
 3. Osoby publiczne i osoby o wysokim statusie społecznym
  W wielu krajach osoby publiczne, wysocy urzędnicy i osoby o wysokim statusie społecznym zwracają szczególną uwagę na deklarację dochodów i majątku. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości, zapobieganie korupcji i kontrolę źródeł dochodów takich osób.
 4. Dyscyplina podatkowa i odpowiedzialność społeczna
  Złożenie oświadczenia o majątku i dochodach jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także przejawem dyscypliny finansowej i odpowiedzialności społecznej wobec kraju i jego obywateli. Przyczynia się to do tworzenia przejrzystych i sprawiedliwych warunków finansowych, a także pomaga rządowi pozyskać niezbędne środki na zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych.
 5. Wsparcie rozwoju gospodarczego
  Wreszcie deklaracja dochodów i majątku przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju. Stymuluje to inwestycje, pozwala na efektywne wykorzystanie środków finansowych i przyczynia się do wzrostu zaufania do systemu finansowego.

Złożenie oświadczenia o majątku i dochodach jest obowiązkowe dla większości obywateli w wielu krajach. Istnieją jednak pewne wyjątki i szczególne przypadki, w których osobie fizycznej można przyznać prawo do niezłożenia oświadczenia. Zastanówmy się, kto może to zrobić.

Obywatele o niskich dochodach

W niektórych krajach obywatele o niskich dochodach, którzy nie osiągnęli określonego progu dochodów, mogą być zwolnieni z obowiązku składania oświadczenia o dochodach. Ma to na celu uproszczenie procedur administracyjnych i uniknięcie nadmiernych obciążeń dla takich osób.

Kategorie wrażliwe społecznie

Specjalne wyjątki można wprowadzić w przypadku słabszych społecznie kategorii ludności, takich jak niepełnosprawni, emeryci lub bezrobotni. W niektórych przypadkach osoby te mogą zostać zwolnione z obowiązku złożenia oświadczenia lub skorzystać z uproszczonego procesu jego składania.

Mała ilość majątku i dochodu

Jeżeli dana osoba posiada bardzo niewielki majątek lub minimalne dochody, również może zostać zwolniona ze złożenia oświadczenia. Może to dotyczyć osób o małych dochodach, które nie muszą płacić podatku.

Przypadki specjalne

Istnieją jeszcze inne szczególne przypadki, w których osoba fizyczna może zostać zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia. Może to dotyczyć np. przypadków odbycia służby wojskowej, braku fizycznej obecności w kraju lub innych okoliczności utrudniających złożenie oświadczenia.

Konsultacja ze specjalistą

We wszystkich przypadkach, gdy dana osoba ma wątpliwości co do obowiązku złożenia deklaracji, warto zasięgnąć porady specjalisty podatkowego lub właściwego organu podatkowego. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów i nieporozumień z obsługą podatkową.

W dzisiejszym świecie deklaracja dochodów staje się coraz bardziej zdigitalizowanym procesem, który pozwala obywatelom sprawnie i szybko wywiązać się z obowiązków podatkowych. Jednym z wygodnych do tego narzędzi jest szafka elektroniczna, w której znajdziesz i wypełnisz oświadczenie majątkowe i dochodowe. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić krok po kroku, a także co należy zrobić, zanim zaczniesz wypełniać raporty.

Gdzie w szafce elektronicznej znajduje się oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach?

Wejdź do szafki z elektroniką. Aby to zrobić, musisz mieć konto na portalu internetowym Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. Zwykle wymaga to utworzenia konta i autoryzacji przy użyciu osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) i hasła.
Znajdź sekcję „Deklaracje”. Po wejściu do urzędu poszukaj odpowiedniej sekcji, w której znajdziesz listę dostępnych do wypełnienia deklaracji.
Wybierz „Oświadczenie majątkowe i dochodowe”. Na liście deklaracji wybierz tę pozycję, aby złożyć zeznanie roczne.
Co należy zrobić przed wypełnieniem raportu?

Zanim zaczniesz wypełniać deklarację potrzebujesz:

 • Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty. Mogą to być księgi pracy, sprawozdania finansowe, wyciągi z rachunków bankowych, dokumenty majątkowe itp. Ważne jest, aby mieć dokładne i pełne informacje na temat swoich dochodów i majątku.
 • Oszacuj dochód uzyskany za poprzedni rok. Obejmuje to oficjalne wynagrodzenia, dywidendy, dochody z inwestycji, dochody z FOP i inne źródła.
 • Określ kategorie dochodów. Podziel swoje dochody na kategorie, takie jak płace, dywidendy, dochody z inwestycji itp., aby ułatwić uwzględnienie ich w zeznaniu podatkowym.

W oświadczeniu należy wskazać w odpowiedniej rubryce wysokość wynagrodzenia służbowego za rok ubiegły, zgodnie ze złożonymi dokumentami.

Dywidendy otrzymane na terytorium Ukrainy należy wskazać w odpowiedniej części oświadczenia, która zwykle nosi nazwę „Dochody z inwestycji”.

Dywidendy otrzymane za granicą z papierów wartościowych należy również uwzględnić w odpowiedniej części oświadczenia, która dotyczy dochodów poza Ukrainą.

Dochody uzyskiwane przez jednoosobową działalność gospodarczą w powszechnym systemie podatkowym muszą zostać odzwierciedlone w odpowiedniej części deklaracji, która dotyczy dochodów przedsiębiorców.

Dochód z inwestycji wykazywany jest także w odpowiedniej części deklaracji, która może być zatytułowana „Dochody z inwestycji”.

Środki otrzymane ze zbiórek pomocowych należy wykazać w odpowiedniej części zeznania dotyczącej pozostałych dochodów lub działalności charytatywnej.

Dodatkowe informacje na temat uzyskanych dochodów z inwestycji można wypełnić w odpowiedniej rubryce lub w dodatkowym dokumencie, np. Załączniku F1, który jest dołączony do deklaracji głównej.

Wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach w szafce elektronicznej może być wygodnym i szybkim sposobem na dopełnienie obowiązków podatkowych. Stosując się do powyższych kroków i wskazówek, łatwo i sprawnie dokonasz zwrotu oraz zapewnisz sobie zgodność z prawem.

Chcesz osobiście omówić współpracę?

Zostaw prośbę, a nasi eksperci wkrótce do Ciebie zadzwonią