Бухгалтерская консультация

Бухгалтерская консультация

Спасибо!
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон. Мы скоро перезвоним вам. До связи :)
Закрыть

Оподаткування підприємств

Основні принципи оподаткування підприємства на території України 2023

24.02.2022 року Указом Президента України було внесено зміни до Податкового кодексу України щодо сплати податків, правил провадження господарської діяльності, а також скориговано правила звітності на період воєнного стану. Усі виправлення до пунктів законів Податкового Кодексу України вносяться з однією метою – забезпечити стабільність системи оподаткування та підтримати бізнес у воєнний час.

Зміни в системі оподаткування

2023 рік не став винятком щодо зміни в оподаткуванні доходів фізосіб, бізнесу, а також низки новацій для працівників та їх роботодавців. Це та Е-президентство, нові форми звітності, зміни розмірів податків, зміни мінімальної заробітної плати (МЗП) та прожиткового мінімуму (ПМ), зміни єдиного податку, річного доходу для ФОПа та його лімітів. Багато показників - податки, збори, ліміти для ФОП залежать від розміру встановленої мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які закріплені у Законі України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX.

МЗП у 2023 році становитиме 6 700 грн протягом усього року, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 684 грн.

Сьогодні в Україні система оподаткування підприємств існує у двох видах:

 • Спрощена система (ССО).
 • Загальна система (ЗСО).

Спрощена система оподаткування

Спрощена система оподаткування (ССО), те саме що єдиний податок, значно відрізняється від загальної системи. Вибрати спрощену систему можуть як юридичні особи, так і фізособи. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують її, сплачують податки від загальних доходів, а витрати при цьому не враховуються. У зв'язку з цим зменшується податкове навантаження та витрати на ведення бухгалтерії значно скорочуються. Завдяки такій особливості ведення податкового та бухгалтерського обліку спрощується.

Підприємці, які користуються ССО, сплачують менші податки внаслідок низьких ставок на них. Це, своєю чергою, дозволяє у рази підвищити прибуток. Користуватися подібним привілеєм тепер може більше підприємців, оскільки з 2013 року використання ССО та єдиного податку (ЕП) поширюється відразу на кілька груп. Головним обмеженням роботи на спрощеній системі є - перевищення своїх лімітів при отриманні доходів, наймання більшої кількості працівників, ніж належить або отримання доходу за забороненим для певної групи КВЕД. За порушення норм законодавства податкова автоматично переказує на загальну систему.

Хто може стати платником єдиного податку?

Спрощена система оподаткування України передбачає різні варіанти ставок на податки. Але, щоб чітко визначити платників єдиного податку, важливо розуміти, що існують:

 • 1, 2 та 3 групи – фізичні особи-підприємці та деякі підприємства;
 • 4 група – підприємства, платники сільгоспподатку.

Використовувати єдиний податок не можуть організації та підприємства, які займаються:

 • лотерейним та букмекерським бізнесом;
 • наданням комунікаційних послуг;
 • діяльністю, що спрямована на керування підприємствами;
 • обмінами валют;
 • видобутком і продажем корисних копалин;
 • видобутком, виготовленням і продажем дорогоцінних матеріалів та органіки;
 • торгами (аукціонами) предметів мистецтва, антикваріату й т. д.;
 • виготовленням і продажем підакцизної продукції;
 • фінансовим посередництвом (не рахуючи страхової діяльності);
 • організацією гастрольних заходів.

Крім вищевказаного, застосування спрощеної системи оподаткування обмежується:

 • на лізингові, страхові та фінансово-кредитні організації, пенсійні й інвестиційні фонди і т. д.;
 • на осіб, які займаються реєстрацією цінних паперів;
 • на організації, частка капіталу юр. осіб платників єдиного податку в яких становить 25 % або менше;
 • на представництва й відділення організації особи, що не сплачує єдиний податок;
 • на іноземні організації.

Розмір ставки єдиного податку:

 • для платників 1 групи – 268,4 грн (10% від прожиткового мінімуму – 2684 грн);
 • для платників 2 групи – 1340 грн (20 % від мінімальної заробітної плати);
 • для платників 3 групи – сума не змінилася з 2022 року:
 1. 3% доходу для платників ПДВ;
 2. 5% від суми доходу для неплатників ПДВ;
 3. 2% спеціальний режим на період дії воєнного стану для неплатників ПДВ.
 • для платників 4 групи – залежно від площі та характеристик земельної ділянки сума може змінюватись.

Визначити прибуток організації або підприємства можна за допомогою наступних складових:

 • кредиторська заборгованість, у якої закінчився термін давності;
 • виторг від продажу продукції.

У дохід особи, що оплачує єдиний податок, не входить:

 • сума кредиту;
 • будь-яка фінансова допомога, котру повернули протягом року;
 • податок на додану вартість;
 • внески в статутний фонд;
 • будь-який дивіденд, який отримала особа;
 • будь-яка транзитна сума (наприклад, комісія, договір доручення й ін.);
 • повернення продукції або коштів відповідно до договору (його розірвання, повернення по гарантії й ін.);
 • ліцензійна винагорода;
 • страхова виплата;
 • прибуток, отриманий від продажу некомерційного майна.

Але крім цього, ще є ряд особливостей, які визначають прибуток. Приміром, доходом є різниця між балансовою вартістю й вартістю продажу, якщо мова йде про продаж основних засобів.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування (далі – ЄСВ)

У 2023 році розмір затверджений розмір ЄСВ:

 • мінімальний ЄСВ – 1 474 грн (22% від мінімальної зарплати);
 • максимальний – 22 110 грн за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Податок на додану вартість (ПДВ)

Підприємець має бути зареєстрованим як платник ПДВ, якщо він обирає ставку для єдиного податку у 3% (3 група). У цьому випадку поширюватиметься правило оподаткування ПДВ, яке властиве загальній системі оподаткування.

Строки для складання звітів і оплати податку

 1. Звіт, а також оплата єдиного податку проводитися до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
 2. Нарахування зарплати й відповідні звіти – щомісяця.
 3. ПДВ – оплачується кожного місяця, але можна перейти й на щоквартальну оплату.

Обов'язковий збір із заробітної плати співробітника

Суб'єкти підприємницької діяльності на ССО зобов'язані розраховувати та утримувати обов'язковий збір із заробітної плати працівника згідно з правилами загальної системи.

Загальна система оподаткування підприємств

Для того, щоб зрозуміти, що є загальною системою оподаткування в Україні, необхідно ближче ознайомитися з основними ставками та податками, які сплачують підприємства, що знаходяться на даній системі:

1. Податок з прибутку. Платником податку може виступати лише юрособа, як резиденти, так і нерезиденти. База оподаткування розраховується як різниця між доходом від діяльності підприємства та сумою всіх витрат платника податків. Він може бути як позитивним – дохід, так і негативним – збиток.

На ставку податку підприємств у 2023 році впливає вид діяльності та належність до певної категорії платника податку. Базова ставка складає 18% (п. 136.1).

Сплачується податок на прибуток у звичайні терміни:

 • квартальні платники протягом 40 к. днів після закінчення кварталу. За 4 квартал – 60 к. днів;
 • річні платники податку на прибуток декларують протягом 60 к. днів після закінчення року. Останній день звітності 01.03.2024.

Єдиноподатники, які перейшли на загальну систему оподаткування, мають звітний період з дати переходу на ЗСО до 31 грудня такого року.

На сплату податку на прибуття всім платникам визначено строк 10 к. днів від останньої дати подання декларації.

З 01.01.2023 року підприємства, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у грошовій формі, зобов'язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток за кожен обмінний пункт станом на 1 число поточного місяця. Розмір авансового платежу фіксований:

 • три мінімальні зарплати (20 100 грн), якщо обмінний пункт знаходиться у населеному пункті, де мешкає більш як 50 000 осіб;
 • одну мінімальну зарплату (6 700 грн), якщо обмінний пункт знаходиться у населеному пункті, де мешкає менш як 50 000 осіб;

2. Податок на дивіденди. Ставка цього податку становить:

 • 5% - у разі виплати дивідендів юрособою - платником податку на прибуток;
 • 5% - у разі виплати дивідендів юрособою - платником податку на прибуток;

3. ПДВ. Вилучається із частини вартості продукції, роботи чи послуги, що створюється на кожній стадії процесу виготовлення продукції, роботи чи послуги. Розраховується як різниця між сумою доданої вартості для особи, яка купує товар і сумою доданої вартості, яку отримує підприємство після продажу. Базова ставка складає 20%.

Зареєструватись платником ПДВ можна добровільно, якщо річний дохід не перевищує 1 млн. гривень. В іншому випадку процедура є обов'язковою.

Звіти про оплату даного податку подаються щомісяця в електронному вигляді, як і сама оплата. Деякі підприємства та організації можуть домогтися того, щоб подавати звітність та сплачувати податок щокварталу.

4. Єдиний соціальний внесок (ЕСВ). Оплачується з чистого доходу - 22%, але не більше 15 мінімальних зарплат.

5. ПДФО. Утримується із зарплат працівників на підприємстві у вигляді 18%. Подання звітів поквартально, сплата – у момент виплати зарплати.

6. Військовий збір. Із зарплати співробітника утримується обов'язковий військовий збір. Його ставка складає 1,5%.


Запишіться на консультацію

Технічна бухгалтерія

Аутсорсинг, документообіг

Аналітична бухгалтерія, консультації

Залишити заявку

Як зрозуміти яку систему оподаткування вибрати?